นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน
            อายุรแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
          อายุรแพทย์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
วุฒิบัตร
       2549 วุฒิบัตร อายุรกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
       2552 วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการแปลผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ
เกียรตินิยมและรางวัล 
      แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
      สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 16:00 น.
วันอังคาร07:00 - 12:00 น.
วันพุธ07:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 20:00 น.
วันศุกร์07:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์07:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก