พญ.อนุสรณ์ อหันตะ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อนุสรณ์ อหันตะ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด                       รพ.สมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย
แพทย์ประจำบ้าน                 สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
วุฒิบัตร
         วุฒิบัตร วิสัญญีแพทย์

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 18:00 น.
วันอังคาร06:00 - 18:00 น.
วันพุธ18:00 - 06:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 18:00 น.
วันศุกร์18:00 - 06:00 น.
วันเสาร์18:00 - 06:00 น.

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันเสาร์06:00 - 06:00 น.D/N
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900