พญ.อนุสรณ์ อหันตะ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อนุสรณ์ อหันตะ  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อนุสรณ์ อหันตะ

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด                       รพ.สมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย
แพทย์ประจำบ้าน                 สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
วุฒิบัตร
         วุฒิบัตร วิสัญญีแพทย์

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 18:00 น.
วันอังคาร06:00 - 18:00 น.
วันพุธ18:00 - 06:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 18:00 น.
วันศุกร์18:00 - 06:00 น.
วันเสาร์18:00 - 06:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้