นพ.เจษฎา ธรรมสกุลศิริ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.เจษฎา ธรรมสกุลศิริ  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.เจษฎา ธรรมสกุลศิริ

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

รายละเอียด    
    จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ2)
    แพทย์ฝึกหัด                       รพ.สวรรค์ประชารักษ์
    การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
วุฒิบัตร    
    วิสัญญีวิทยา ปี2552
    อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี2552-2556

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 18:00 น.
วันอังคาร18:00 - 06:00 น.
วันพุธ06:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี18:00 - 06:00 น.
วันศุกร์06:00 - 18:00 น.
วันเสาร์18:00 - 06:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้