นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Sub-Specialty อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน                    อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง      อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก
                                            อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดสาขาขยายหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
                    สมาคมหลอดเลือดและหัวใจประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันอาทิตย์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก