พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
          2545 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แพทย์ฝึกหัด
         2545-2546 โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
แพทย์ประจำบ้าน
          2548-2546 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
         2554-2556 หน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช   
 วุฒิบัตร  
        อายุรกรรมทั่วไป 
        อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
เกียรตินิยมและรางวัล 
       แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2
สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
      สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 21:00 น.
วันอังคาร07:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก