ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล  แบ่งปันไปยัง facebook

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ศูนย์ทันตกรรม

Doctor Profile
Specialty ทันตกรรมทั่วไป
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมบดเคี้ยว

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้าน                      ผ่านการอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก แขนงวิชา ทันตกรรมบดเคี้ยว

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์11:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์11:00 - 15:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.วาศินี ลำใย

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อาทิตย์ ศรีคชา

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล

ทันตกรรมทั่วไป