พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Sub-Specialty อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
 
     
           2535-2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แพทย์ฝึกหัด                               
           2001 certificate in Medicine Science, Mahidol University 

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง 
       2541-2544 โรงพยาบาลชัยนาท
       2544-2547 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
       2547-2549 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
       2555-2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหัตการโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
    
วุฒิบัตร    
   2547 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์
   2549 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
   วุฒิบัตรอนุสาขาหัตการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ( Docter of Medicine 1998 )
   ( Diploma of Thai Board of internal Medicine 2004 )
   ( Diploma of Thai Board of Cardiology 2006 )
   ( Diploma of Thai Board of Cardiovascular Intervention 2015 )

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
   สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
   สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
   สมาคมมัณฑนาการโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
   ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.Staff Intervention 18.00-08.00
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก