พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Doctor Profile
Specialty รังสีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา         รังสีวินิจฉัย คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   
วุฒิบัตร     รังสีวินิจฉัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   
เกียรตินิยมและรางวัล    
    แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2
    ใบรับรองการศึกษาและดูงานที่ Breast Center Shoes University, Tokyo, Japan เป็นเวลา 3 เดือน

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์19:00 - 06:00 น.
วันจันทร์16:00 - 19:00 น.
วันศุกร์16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900