พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.พรรณิภา เอกสมุทรชัย

Doctor Profile
Specialty รังสีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา         รังสีวินิจฉัย คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   
วุฒิบัตร     รังสีวินิจฉัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   
เกียรตินิยมและรางวัล    
    แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2
    ใบรับรองการศึกษาและดูงานที่ Breast Center Shoes University, Tokyo, Japan เป็นเวลา 3 เดือน

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์16:00 - 19:00 น.
วันจันทร์19:00 - 06:00 น.
วันศุกร์16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้