นพ.สำราญ ภูฆัง

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.สำราญ ภูฆัง  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
      1995: M.D.,Faculty of Medicine, Chaingmai University,Thailand
      2003: Orthopedic training from Chiangmai University,Thailand

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
    1995-1999 : Srisangwan hospital.Mae Hong Son Province.
     2003-2004 : Srisangwan hospital.Mae Hong Son Province.
     2004-2014 : Nakorn Ping Chiang Mai Hospital Group.
     2014-2016 : Chularat 3 Internationnal Hospital.

Current Position
    Corthopedist,Chularat 3 Internationnal Hospital,Samutprakarn Thailand.
    Committee of sociaty of hand surgery Thailand.
    Committee of microsurgery Thailand.

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร09:00 - 12:00 น.
วันพุธ09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ณัชชา อริยประกาย

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง