พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์ 

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2557
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
    
วุฒิบัตร    
    แพทย์เฉพาะทางวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
    ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
    ACLS instructor สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
    

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 19:00 น.
วันอังคาร08:00 - 19:00 น.
วันพุธ08:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:00 น.
วันศุกร์08:00 - 15:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900