พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์ทั่วไป

Education
    • Bachelor of Science, Chulalongkorn University
    • Doctor of Medicine , Chulalongkorn University
    • Internship for Medicine department, Chulalongkorn University
    • Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University

Working Experience
   • Internal Medicine Staff, Phayathai 1 Hospital

Current Position

   • Internal Medicine Chularat 3 International Hospital, Samutprakarn (2014-2015)

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

เวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์

นพ.เดช ณัฐธัมม์

เวชปฏิบัติทั่วไป