นพ.มานิต มาลาภรณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.มานิต มาลาภรณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.มานิต มาลาภรณ์

คลินิกอายุรกรรม

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์ทั่วไป

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2540
แพทย์ฝึกหัด                       แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
แพทย์ประจำบ้าน                 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง   อายุรแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
                                         อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
    
วุฒิบัตร    
     สาขาอายรุศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
      แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์10:00 - 07:00 น.
วันอังคาร10:00 - 17:00 น.
วันพุธ11:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี10:00 - 17:00 น.
วันศุกร์13:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์