นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ยุทธชัย มาตระกูล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
        แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด
       จังหวัดกาญจนบุรี (รพ.ท่าม่วง, รพ.สังขละบุรี)
แพทย์ประจำบ้าน
      ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
      ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
วุฒิบัตร 
    อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ
สมาชิกสมาคมแพทย์ 
     สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
     ชมรมแพทย์ไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 09:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 09:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก