นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ยุทธชัย มาตระกูล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

คลินิกอายุรกรรม

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
        แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด
       จังหวัดกาญจนบุรี (รพ.ท่าม่วง, รพ.สังขละบุรี)
แพทย์ประจำบ้าน
      ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
      ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
วุฒิบัตร 
    อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ
สมาชิกสมาคมแพทย์ 
     สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
     ชมรมแพทย์ไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 09:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 09:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

นพ.พลกฤต ทีฆคีรีกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์