นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
แพทย์ฝึกหัด                          โรงพยาบาลศิริราช
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    วิสัญญีวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ศิรการพยาบาล มหิดล

วุฒิบัตร
          
วิสัญญีวิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์         สมาชิกแพทย์สภา 
         

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันอาทิตย์06:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์18:00 - 06:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900