นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ฉัตรชัย ยภาภูธานนท์

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
แพทย์ฝึกหัด                          โรงพยาบาลศิริราช
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    วิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิรการพยาบาล มหิดล

วุฒิบัตร
          
วิสัญญีวิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์         สมาชิกแพทย์สภา 
         

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอาทิตย์18:00 - 06:00 น.
วันอาทิตย์06:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้