พญ.จตุพร ไสยรินทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.จตุพร ไสยรินทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

รายละเอียด  
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   แพทย์ฝึกหัด                     จังหวัดนครศรีธรรมราช
   แพทย์ประจำบ้าน                วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    ศิริราช

วุฒิบัตร
    อายุรแพทย์
    อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      อายุรแพทย์
      สมาคมแพทย์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันเสาร์12:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900