พญ.จตุพร ไสยรินทร์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.จตุพร ไสยรินทร์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

รายละเอียด  
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   แพทย์ฝึกหัด                     จังหวัดนครศรีธรรมราช
   แพทย์ประจำบ้าน                วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    ศิริราช

วุฒิบัตร
    อายุรแพทย์
    อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      อายุรแพทย์
      สมาคมแพทย์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์12:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้