พญ.สายชล ว่องตระกูล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.สายชล ว่องตระกูล  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
     2001 : Clinic Fellow in Hand and Microsurgery, Chrisurgery  M.Kleinert Institute for Hand and Microsurgery, Louisville, Kentucky,USA.
     1999 : Research Fellow in Hand and Microsurgery Unit , Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, Rochester , Minnesota, USA.
     1996 : Clinic Fellow in Hand and Microsurgery, Chrisurgery Unit, Department of Orthopedic Surgery,Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
     1995 : Thai Board of Orthopedic Suygery Faculty of Medicine, Prinece of Songkla University Songkla, Thailand.
     1991 : M.D. (second Honors) Faculry of Medicine, Prince of Songkla University Songkla, Thailand.

วุฒิบัตร
       2001 : Certificate of Hand and Microsurgery Fellowship,Christine M. Kleinert Institute, Louisville, Kentucky, USA.
       2000 : Certificate of Visiting Scientist in Hand and Microsurgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesata USA.
       1999 : ECFMG Certificate.
       1996 : Certificate of Hand and Microsurgery , Department of Orthopedic Surgery,Faculty  of Medicine Siriraj Hospital Bangkok, Thailand.
       1991 : Certification of Medical License, Thailand.
 
สมาชิกสมาคมแพทย์
     Assistant Professor and Chif of Hand and Microsurgery Unit, Deparment of Orthopedic Surgery,Faculty  of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand.

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร10:00 - 19:00 น.
วันพุธ10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี10:00 - 17:00 น.
วันศุกร์10:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรม)

พญ.ณัชชา อริยประกาย

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง