พญ.วรวรรณ บุญรักษา (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.วรวรรณ บุญรักษา (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
          วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แพทย์ประจำบ้าน
           อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
           อายุรศาสตร์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    

วุฒิบัตร  
          M.D.,Medical college, Rangsit University Thailand (2007)
          Thai Board of internal Medicine (2012) 
          Thai Board of Gustroenterology (2014)

เกียรตินิยมและรางวัล
  
     โล่เกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีเด่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา (2007)
        รางวัลชมเชย Oral Presentation การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย (2014)
        รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัย Best&Popular Poster of the Day งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (2014)
        รางวัลผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
        Poster Presentation at The Liver Meeting 2015, AASLD ซานฟรานซิสโก รัฐเคลิฟอร์เนีย

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
        แพทยสภา
        ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
        สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย 
        สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพุธ08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์09:00 - 15:45 น.
วันอาทิตย์09:00 - 15:45 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900