พญ.อารีย์ กิจศิริกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อารีย์ กิจศิริกุล  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Sub-Specialty

ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
    
รายละเอียด 
        จบการศึกษาแพทยศาสตร์    มศว.ประสานมิตร
        แพทย์ประจำบ้าน                โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    
วุฒิบัตร              สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
    อนุมัติบัตร       เวชศาสตร์ครอบครัว
    เกียรติบัตร      การฝังเข็ม University Shang Hai
    
       
สมาชิกสมาคมแพทย์
    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร09:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
วันศุกร์09:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้