พญ.อารีย์ กิจศิริกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อารีย์ กิจศิริกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Sub-Specialty

ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
    
รายละเอียด 
        จบการศึกษาแพทยศาสตร์    มศว.ประสานมิตร
        แพทย์ประจำบ้าน                โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    
วุฒิบัตร              สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
    อนุมัติบัตร       เวชศาสตร์ครอบครัว
    เกียรติบัตร      การฝังเข็ม University Shang Hai
    
       
สมาชิกสมาคมแพทย์
    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์13:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
วันอังคาร09:00 - 14:00 น.แผนกกายภาพ
วันพุธ13:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
วันศุกร์13:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900