พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ

คลินิกผิวหนังและความงาม Chularat Renoir

Doctor Profile
Specialty ตจวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาตจวิทยา
   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผ่าตัดผิวหนัง
   โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์10:00 - 14:00 น.
วันอังคาร10:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

ตจวิทยา

พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ

ตจวิทยา

พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด

นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง

ตจวิทยา

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง