พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

ศูนย์ความงามและชะลอวัย

Doctor Profile
Specialty เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด

Specialty : chelation skin
    - จบการศึกษาจาก คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาต่อ ทางดา้นผิวพรรณ ความงาม และเวชศาสตร์ชะลอวัย ได้ รับวุฒิบัตร Fellowship of dermatology at Mae Fah Luang University


    - กำลังศึกษาต่อ American Academy of Anti-aging Medicine , Master of science Program in Anti­- aging and regenerative medicine at Mae Fah Luang University
คุณหมอส้มโอมีความสนใจเกี่ยวกับ การปรับรูปหน้า ลดเลือนริ้วรอยโดย "ไม่ต้องผ่าตัด" แต่ใช้ การรักษาแบบผสมผสาน ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันศุกร์09:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้