นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Sub-Specialty อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
      2538-2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา          2545-2547 แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลพุทธชินราช
แพทย์ฝึกหัด                    2545-2547 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
แพทย์ประจำบ้าน                 2548-2550 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                                2552-2553 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
วุฒิบัตร
   2550 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
   2553 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด แพทยสภา
   2554 ประกาศนียบัตร อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
   สมาชิกแพทยสภา ว.26499
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
   สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย
   สมาชิกสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
   สมาชิกสมาคมมัณฑนาการหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
   

 

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.Staff Intervention 18.00-08.00
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.Staff Intervention 08.00-18.00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก