นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด                   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แพทย์ประจำบ้าน                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
วุฒิบัตร   
    Thai Board of Thoracic Surgery

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      Thai medical council
       Society of Thoracic Surgeons of Thailand

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก