()

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » ()  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)

DateTimeNote
วันศุกร์08:00 - 17:00 น.

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันพุธ08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โทร

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ศศิญา เกิดกล้า

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา