นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

ศูนย์มะเร็ง

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา

Professional Experience

2017 ; อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

Responsibilities:

   ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
   ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
   ดูแล นศพ. มศว. และแพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.จุฬาภรณ์

Responsibilities:

ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก
2008-2009 ; แพทย์พี่เลี้ยง
Responsibilities:

ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม และสอน นสพ. ม.นเรศวร และ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

Education

2003 - 2008 : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ; แพทยศาสตรบัณฑิต

2013 - 2017 : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ; วุฒิบัตร อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Training Experiences

  • 24th - 26th January 2018 อบรม SPA and Self Assessment Report (HA501) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  • 26th - 28th February 2018 อบรมแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • March 2018 อบรม การเสริมสร้างศักยภาพนัก HR สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2018 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รพ.สมุทรปราการ
  • 2018 คณะทำงานทีม service mind รพ.สมุทรปราการ
  • 2018 คณะทำงาน TQM
  • 2018 กรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดสมุทรปราการ
  • 2018 กรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จังหวัดสมุทรปราการ

Research

  • Oral presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 33 ในวันที่  2 พฤษภาคม 2560
  • Predisposing factors associated with chemotherapy toxicity in elderly patients:A prospective study. Oncology.2017 Dec 7. Doi:10.1159/00485078.

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 16:00 น.Onco M13.00-16.00
วันอังคาร07:00 - 16:00 น.Med M 13.00-16.00
วันพุธ07:00 - 16:00 น.Onco M 13.00-16.00
วันพฤหัสบดี07:00 - 19:00 น.Med M 13.00-19.00
วันศุกร์07:00 - 16:00 น.Med M 13.00-16.00
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

รังสีวิทยา
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

นพ.วิทวัส จันทร์ดำเนินพงศ์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ.วศิน เอียบสกุล

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.กนกนันท์ หล่อกิตติวณิชย์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.อัฒฐพล วิระเทพสุภรณ์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
มะเร็ง กับการตรวจสุขภาพ

มะเร็ง กับการตรวจสุขภาพ

ยารักษามะเร็งในปัจจุบัน (Systemic therapy)

ยารักษามะเร็งในปัจจุบัน (Systemic therapy)

ทิศทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

ทิศทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

การรักษาโรคมะเร็งมีการรักษาแบบใดบ้าง

การรักษาโรคมะเร็งมีการรักษาแบบใดบ้าง

มะเร็งยังมีหวัง เมื่ออนาคต กลายเป็นปัจจุบัน

มะเร็งยังมีหวัง เมื่ออนาคต กลายเป็นปัจจุบัน

ความแตกต่างของยามุ่งเป้า และ ยาเคมีบำบัด

ความแตกต่างของยามุ่งเป้า และ ยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ?

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ?

ผลเลือดผ่านหรือไม่มีผลอย่างไรต่อการรักษา

ผลเลือดผ่านหรือไม่มีผลอย่างไรต่อการรักษา

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

มะเร็งลำไส้ตรง...ฝันร้ายของคนไทย

มะเร็งลำไส้ตรง...ฝันร้ายของคนไทย

"มะเร็งต่อมลูกหมาก" ฝันร้าย..ของชายชาตรี

"มะเร็งต่อมลูกหมาก" ฝันร้าย..ของชายชาตรี

"มะเร็งตับ" การให้การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดและยามุ่งเป้าร่วมกับการทำ TACE

"มะเร็งตับ" การให้การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดและยามุ่งเป้าร่วมกับการทำ TACE

"รักษามะเร็งเต้านม" ไม่ง้อเคมีบำบัด

"รักษามะเร็งเต้านม" ไม่ง้อเคมีบำบัด

"รังสีวินิจฉัย" ข้างหลังภาพ "นักร่างแผนที่สู้ศึก"

"รังสีวินิจฉัย" ข้างหลังภาพ "นักร่างแผนที่สู้ศึก"

"มะเร็งปอด" กับการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัด

"มะเร็งปอด" กับการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัด

โภชนาการที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง

โภชนาการที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ