นพ.ชนภัทร วังกังวาน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ชนภัทร วังกังวาน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

Chularat 3 MRI

Doctor Profile
Specialty รังสีวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

รายละเอียด    
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
   แพทย์ประจำบ้าน                  รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
    
วุฒิบัตร                                   รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว

สมาชิกสมาคมแพทย์
                           ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
                           แพทยสภา
                           สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.จีรนันท์ ศรีวิชัย

รังสีวิทยา

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

รังสีวิทยา
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

รังสีวิทยาวินิจฉัย