พญ.ฝนทิพย์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ฝนทิพย์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ฝนทิพย์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทย์ประจำบ้าน                  แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร    
          วิสัญญีวิทยา   
          อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
        แพทยสภา
        ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 18:00 น.
วันอังคาร06:00 - 18:00 น.
วันพุธ06:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 18:00 น.
วันศุกร์06:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900