พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

ศูนย์กุมารเวช

Doctor Profile
Specialty กุมารเวชศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตำแหน่ง: กุมารแพทย์

Education
   - Doctor of medicine, Chulalongkorn University, 1995-2001
   - Pediatric intern,2001-2004,  Prapokklao Hospital, Chanthaburi
   - Pediatric resident, 2004-2007, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok
   - Neonatology Fellow, 2007-2010, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok

Professional Background
   - Neonatologist and Pediatrician, Pediatrics PCT Chief 2014-Current, Paolo Samutprakarn Hospital
   - Neonatologist, Treated sick newborns in Neonatal Intensive Care Unit 2010-2014, Bangpakok 9 International 
     Hospital, Bangkok
   - Pediatrician 2007-2008, Bangpakok 1 Hospital, Bangkok
   - Pediatric intern,2001-2004,  Prapokklao Hospital, Chanthaburi

Society Memberships
   -The Medical Association of Thailand
   - Pediatric Society of Thailand
   -Thai Neonatal Society

Specific strengths
   - Effective neonatal resuscitation skills
   - Neonatal procedures such as radial artery cannulation, umbilical catheterization, PICC line placement
   - Respiratory care, advance airway management and ventilator skills, high frequency oscillator, conventional
     mode and non-invasive airway management

Professional experience
   - Perform neonatal hearing screening test in high risk newborn
   - Knowledgeable in neonatal echocardiogram and cranial ultrasound
   - Total parenteral nutrition management in newborn
   - Conducted lectures and neonatal resuscitation training to nurses
   - Conducted perinatal conference with obstetricians and neonatal care teams

 

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 16:00 น.
วันอังคาร07:00 - 16:00 น.
วันพุธ07:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์07:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

กุมารเวชศาสตร์