พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

ตำแหน่ง   : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์     ปี พ.ศ. 2547   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 17:00 น.Check up center
วันอาทิตย์08:00 - 17:00 น.Check up center
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป