พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

ศูนย์ความงามและชะลอวัย

Doctor Profile
Specialty ตจวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์09:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้