พญ.สรินทร์ดา มาตระกูล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.สรินทร์ดา มาตระกูล  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.สรินทร์ดา มาตระกูล

Doctor Profile
Specialty วิสัญญีวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์        คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด                            รพ.ชัยนาท จ.ชัยนาท
แพทย์ประจำบ้าน                      ภาควิชาวิสัญญี รพ.จุฬาลงกรณ์
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง       ภาควิชาวิสัญญี รพ.จุฬาลงกรณ์    

วุฒิบัตร          วิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
                   แพทยสภา
                   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์18:00 - 06:00 น.
วันอังคาร06:00 - 18:00 น.
วันพุธ06:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 18:00 น.
วันศุกร์06:00 - 18:00 น.
วันเสาร์06:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้