นพ.เสรี ธีรพงษ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.เสรี ธีรพงษ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์       
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา           
       สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์

แพทย์ฝึกหัด                       
       มหาวิทยาลัยมหิดล สวนดอก

แพทย์ประจำบ้าน                   
      โรงพยาบาลศิริราชการฝึกหัดแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศิริราช

วุฒิบัตร  
      วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.คลินิกผู้มีบุตรยาก
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.คลินิกผู้มีบุตรยาก
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900