นพ.โชติธนินท์ ภัทรศุภไพบูลย์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.โชติธนินท์ ภัทรศุภไพบูลย์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.โชติธนินท์ ภัทรศุภไพบูลย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท

Doctor Profile
Specialty ประสาทศัลยศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์โรคระบบประสาท

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,2545-2551
               คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาประสาทศัลยศาสตร์, 2552-2557

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ10:00 - 16:00 น.OPD Sx
วันศุกร์11:00 - 12:00 น.OPD Sx
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้