นพ.ธีรพันธ์ ใจบุญ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ธีรพันธ์ ใจบุญ  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ธีรพันธ์ ใจบุญ

คลินิกหู คอ จมูก

Doctor Profile
Specialty หู คอ จมูก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์        แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547

การศึกษาหลังปริญญา            โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา, 2557

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.คลินิกภูมิแพ้
วันศุกร์09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.คลินิกภูมิแพ้
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้