นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์        แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2550

การศึกษาหลังปริญญา            วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา 2556

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ