นพ.ภาวิต พูนภักดี

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ภาวิต พูนภักดี  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ภาวิต พูนภักดี

คลินิกหู คอ จมูก

Doctor Profile
Specialty หู คอ จมูก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์          แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550

การศึกษาหลังปริญญา              โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา 2556

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 15:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้