นพ.วรพล ตรัยไชยาพร

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.วรพล ตรัยไชยาพร  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.วรพล ตรัยไชยาพร

คลินิกหู คอ จมูก

Doctor Profile
Specialty หู คอ จมูก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์        แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521

การศึกษาหลังปริญญา             โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล(รามาฯ) 2527

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพุธ09:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์14:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้