นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty หู คอ จมูก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์ด้านหู คอ จมูก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547

วุฒิบัตร                          วุฒิบัติโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 13:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900