นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากุล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากุล

คลินิกหู คอ จมูก

Doctor Profile
Specialty หู คอ จมูก
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547

วุฒิบัตร                          วุฒิบัติโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 13:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้