นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์             2011-2017: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์                    สมาชิกแพทยสภา ปี 2560

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 19:00 น.
วันอังคาร07:00 - 19:00 น.
วันพุธ07:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 19:00 น.
วันศุกร์07:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้