นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์             2011-2017: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์                    สมาชิกแพทยสภา ปี 2560

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 19:00 น.
วันอังคาร07:00 - 19:00 น.
วันพุธ07:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 19:00 น.
วันศุกร์07:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900