พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์           2547-2552: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้