นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร13:00 - 19:00 น.
วันเสาร์13:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท