นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์             แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549

การศึกษาหลังปริญญา                : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้