พญ.ศศิญา เกิดกล้า (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ศศิญา เกิดกล้า (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ศศิญา เกิดกล้า

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์        2548-2554: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาหลังปริญญา             2557-2561: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ศศิญา เกิดกล้า

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา