นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

Shockwave Therapy

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์13:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้