พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้