พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันเสาร์09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900