พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

ศูนย์กุมารเวช

Doctor Profile
Specialty กุมารเวชศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: กุมารแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2542
วุฒิบัตร                      อายุรศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี 2549

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
                              สมาชิกแพทยสภา ปี 2542
                              สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2549

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 19:00 น.
วันพุธ08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

กุมารเวชศาสตร์