พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

ศูนย์กุมารเวช

Doctor Profile
Specialty กุมารเวชศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: กุมารแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2542
วุฒิบัตร                      อายุรศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี 2549

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
                              สมาชิกแพทยสภา ปี 2542
                              สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพท์แห่งประเทศไทย ปี 2549

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์09:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์

กุมารเวชศาสตร์