พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

Doctor Profile
Specialty เวชปฏิบัติทั่วไป
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์

2547-2552: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์08:00 - 17:00 น.Check up center Oc-med
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้