นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

ศูนย์สูติ - นรีเวช

Doctor Profile
Specialty สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง

แพทย์ผู้ชำนาญด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

 

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์

2540-2546: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

2549-2552: แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา

 

วุฒิบัตร

2555-2556: ผ่านการอบรมด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช มหาวิทยาลัยฉางเกิง ประเทศใต้หวัน

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์13:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพุธ13:00 - 17:00 น.
วันศุกร์08:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้