นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

จบการศึกษา : แพทยศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษาหลังปริญญา :  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

แพทย์ประจำบ้านปี 2557-2558 :  อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร15:00 - 18:00 น.
วันพุธ09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์14:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ณัชชา อริยประกาย

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง