นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

จบการศึกษา : แพทย์ศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษาหลังปริญญา :  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

แพทย์ประจำบ้านปี 2557-2558 :  อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 18:00 น.
วันอังคาร09:00 - 18:00 น.
วันพุธ09:00 - 18:00 น.
วันเสาร์10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรม)