พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

ศูนย์ความงามและชะลอวัย

Doctor Profile
Specialty แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันเสาร์09:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

ตจวิทยา

พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด

นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง

ตจวิทยา

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

พญ.อรวรรยา ยิ้มละมัย

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง