ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์  แบ่งปันไปยัง facebook

ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์

ศูนย์ทันตกรรม

Doctor Profile
Specialty ทันตกรรมทั่วไป
Sub-Specialty

ตำแหน่งทันตแพทย์ทั่วไป

จบการศึกษา: แพทย์ศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1 

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ10:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี10:00 - 18:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.นรินลักษณ์ สมัยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วาศินี ลำใย

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อาทิตย์ ศรีคชา

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วีรสิทธิ์ โรจน์วุฒิคุณ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ทิราภรณ์ อุทัยธรรมรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์

ทันตกรรมทั่วไป